Get Adobe Flash player

จ.ส.อ.กิติพงศ์ ศรีปราชญ์

มอบผ้าห่มกันหนาว

เมื่อ 11 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 50 ผืน และชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 15 ชุด ให้แก่นักเรียนอนุบาล 1 -2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโป่งแพร่ ร.ร.โป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามโครงการ “นพค.35 ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น